9 de gener de 2017

DICTAT 3

La contaminació del fons marí augmenta cada any de manera alarmant. Un bon indicador de la salut del fons marí és la presència d'herbassars de posidònia. La posidònia no és una alga, sinó una planta amb flor marina. És una espècie endèmica de la Mediterrània i la seva presència indica una bona qualitat de l'aigua
  1. Copia el text.
  2. Explica d'una altra manera el significat de la primera frase. 
  3. Què és la posidònia?
  4. Busca al diccionari i escriu el significat de les paraules "herbassar" i "endèmica"
  5. Classifica les paraules subratllades segons siguin agudes, planes o esdrúixoles.